Historie verzí doplňku Add Signature

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3 4.3 kB Podporuje Thunderbird 3.0 a novější

added a keyboard shortcut to add the signature at cursor position (ctrl+shift+s)

Verze 0.2 4.1 kB Podporuje Thunderbird 3.0 a novější

Ready for Thunderbird 5 and added the feature to insert the signature at cursor position.

Verze 0.1 3.1 kB Podporuje Thunderbird 3.0 - 3.3a4pre