Historie verzí doplňku Add Signature

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4.2 4.3 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 50.*

small bugfix

Verze 0.4.1 4.3 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 50.*

Kleiner Bugfix - die Einstellung mail.identity.default.suppress_signature_separator wird bei Text und HTML Mails berücksichtigt.

Verze 0.4 4.3 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 50.*

check mail.identity.default.suppress_signature_separator setting before inserting signature.

Verze 0.3 4.2 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 51.*

added a keyboard shortcut to add the signature at cursor position (ctrl+shift+s)

Verze 0.2 4.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 31.*

Ready for Thunderbird 5 and added the feature to insert the signature at cursor position.

Verze 0.1 3.0 KiB Podporuje Thunderbird 3.0 - 3.3a4pre