Zindus 0.8.42.1-let-fixed

Zásady ochrany soukromí

Hesla

Hesla jsou uložena na lokálním počítači, používají stejný mechanismus jako Thunderbird pro uložení hesel k přístupu na IMAP a POP3. Pro technické podrobnosti, hledejte na webu "nsIPasswordManager".

Síťový provoz

Síťový provoz přenáší uživatelská jména, hesla a kontakty mezi Thunderbirdem a servery, které jsou nastaveny. Žádné webové stránky třetích stran nejsou do komunikace zapojeny.

Doplněk používá pro Google jako výchozí nastavení https.

Pro více detailů navštivte:
http://www.zindus.com/faq-thunderbird/#toc-security

Zpět na Zindus…