Historie verzí doplňku VKontakte.ru Downloader (music/videos/photos @ VK)

86 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.9.5 47.2 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed markup for audios.
Fixed bitrate detection for audios longer than an hour.
Updated add-on homepage URL.
Properly handle items that removed from public access.

Verze 0.3.9.4pre 47.1 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed markup for audios.
Fixed bitrate detection for audios longer than an hour.
Properly handle items that removed from public access.

Verze 0.3.9.2pre 46.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed video downloads.

Verze 0.3.9.1 46.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed video downloads.

Verze 0.3.8.2pre 46.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed downloading videos.
Compatibility with Firefox 36 and above.

Verze 0.3.8.1.1-signed 46.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed downloading videos.
Compatibility with Firefox 36 and above.

Verze 0.3.7.1pre 45.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed downloading audios from cache.
Fixed natural files for Download Master.

Verze 0.3.7.0.1-signed 45.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Compatibility with Firefox 27 and above.
Fixed markup glitches for audios in the Feedback tab, pad playlist panel, and “Your friends' new music”.
Fixed downloading audios from cache.
Fixed natural file names for Download Master.
Fixed video download links (broken ones) appearing for some non-VK videos.
Minor performance improvements.

Verze 0.3.6.10pre 45.7 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Compatibility with Firefox 27 and above.

Verze 0.3.6.8pre 45.5 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed markup glitches for audios in the Feedback tab, pad playlist panel, and “Your friends' new music”.
Fixed video download links (broken ones) appearing for some non-VK videos.
Minor performance improvements.

Verze 0.3.6.7pre 45.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Compatibility with Firefox 24 and above

Verze 0.3.6.6.1-signed 45.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Compatibility with Firefox 24 and above

Verze 0.3.6.3pre 46.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed for Firefox 23 and above (this one works for Windows as well)

Verze 0.3.6.2.1-signed 46.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed for Firefox 23 and above

Verze 0.3.5.1pre 45.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Markup fixes for audios in the News tab in the search.
Performance improvements for Firefox 14 and above.

Verze 0.3.5.0.1-signed 45.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed downloading videos.
Fixed downloading audios.
Fixed bitrate feature for the new audio markup.
Fixed audio search being broken by duplicate removal feature.
Performance improvements.

Verze 0.3.4.5pre 45.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Added support for natural filenames in Firefox 18 and above

Verze 0.3.4.4pre 45.7 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed bitrate for audios not being displayed in some cases.

Verze 0.3.4.3pre 45.4 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed downloading videos.

Verze 0.3.3.9pre 45.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed audio search being broken by duplicate removal feature.
Performance improvements.

Verze 0.3.3.8pre 48.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

ATTENTION!
Please use updated version — 0.3.3.9pre or above — instead of this one.

Verze 0.3.3.7pre 48.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Bitrate feature and markup fixes for the new audio layout.

ATTENTION!
Please use updated version — 0.3.3.9pre or above — instead of this one.

Verze 0.3.3.5pre 46.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Bitrate feature and markup fixes for the new audio layout.

ATTENTION!
Please use updated version — 0.3.3.9pre or above — instead of this one.

Verze 0.3.3.4pre 40.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Markup fixes for the new audio layout.

ATTENTION!
Please use updated version — 0.3.3.9pre or above — instead of this one.

Verze 0.3.3.3pre 39.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Markup fixes for the new audio layout.

Verze 0.3.3.2pre 39.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed bitrate feature for the new audio markup.

Verze 0.3.3.1pre 38.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed downloading audios (which had been broken by the recent VK changes).

Bitrate feature for the new markup will be fixed in the next version.

Verze 0.3.2.3.1-signed 38.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed downloading videos (which had been totally broken by the recent VK changes).
Fixed natural filenames in audio search.
Fixed markup for audios.

Natural filenames for audio downloads via DownThemAll! (should be enabled in add-on options; renaming mask for DTA: *title*.*ext*).

Verze 0.3.2.3pre 38.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixed downloading videos (which had been totally broken by the recent VK changes).

Verze 0.3.2.2pre 38.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Markup: fixed height for audio blocks.