Historie verzí doplňku Tswana spell checker

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20150904 183.4 kB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 47.*, Firefox 2.0b1 - 47.*, SeaMonkey 1.1a - 2.44.*, Thunderbird 2.0a1 - 47.*

The previous release of this spell checker was version 1.0.1, released
more than 10 years ago (in 2004) as an aspell package. That version had
only about 6250 words; this dictionary is about 10x larger (61598 words)
and has much greater coverage on typical Setswana texts.

Verze 20110323 79.9 kB Podporuje Firefox 2.0b1 - 40.*, Mobilní 0.1 - 10.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1b2, Thunderbird 3.0a1 - 10.*

Verze 20091101 45.1 kB Podporuje Firefox 2.0b1 - 3.6.*, Mobilní 0.1 - 2.0a1, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*