Ikona doplňku ThunderBirthDay

ThunderBirthDay 0.8.1

od ingomueller.net

Zobrazit narozeniny z adresáře Thunderbirda jako událost v Blesku.