Historie verzí doplňku Sort and Search Customization Dialogs

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.1 23.4 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Sort after drop of button into palette. Add option to turn off sorting.

Verze 0.1.1beta1 23.5 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Sort after drop of button into palette. Add option to turn off sorting.

Verze 0.1.0 24.6 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Update for Firefox 29 (Australis UI)

Verze 0.1.0beta1 24.6 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Update for Firefox 29 (Australis UI)

Verze 0.0.8 17.4 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Internal cleanups to remove message in error console

Verze 0.0.7 18.4 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

The image attribute of a toolbar button preceeds the CSS settings in list-style-image. Some handling of restartless add-ons.

Verze 0.0.7beta2 18.4 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

The image attribute of a toolbar button precedes the CSS settings in list-style-image.

Verze 0.0.7beta1 18.4 KB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Some handling of restartless add-ons.

Verze 0.0.6 17.4 KB Podporuje Firefox 3.5 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Determine addon names and add them to tooltip texts in dialog. The butons can be search for by addon names. Remove a bug if two buttons have the same title.

Verze 0.0.3 14.3 KB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Added addon icon