Historie verzí doplňku Sort and Search Customization Dialogs

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.3.1-signed.1-signed 27.4 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.1 - 2.47, Thunderbird 5.0 - 56.0

Verze 0.1.2.1-signed.1-signed 27.4 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 36.0, SeaMonkey 2.1 - 2.33, Thunderbird 5.0 - 36.0

Sort buttons immediately after drop to palette. Fix crash (which occurred only using Linux?)

Verze 0.1.0.1-signed.1-signed 28.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 31.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.28, Thunderbird 5.0 - 31.0a1

Update for Firefox 29 (Australis UI)

Verze 0.0.8.1-signed.1-signed 22.4 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 28.*, SeaMonkey 2.1 - 2.23.*, Thunderbird 5.0 - 28.*

Internal cleanups to remove message in error console

Verze 0.0.6.1-signed.1-signed 22.4 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 15.0a1, SeaMonkey 2.0 - 2.12a1, Thunderbird 5.0 - 15.0a1

Determine addon names and add them to tooltip texts in dialog. The butons can be search for by addon names. Remove a bug if two buttons have the same title.