Historie verzí doplňku Sort and Search Customization Dialogs

11 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.3.1-signed.1-signed 28.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Verze 0.1.2.1-signed.1-signed 28.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Sort buttons immediately after drop to palette. Fix crash (which occurred only using Linux?)

Verze 0.1.1beta1 23.5 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Sort after drop of button into palette. Add option to turn off sorting.

Verze 0.1.0.1-signed.1-signed 29.3 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Update for Firefox 29 (Australis UI)

Verze 0.1.0beta1 24.6 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Update for Firefox 29 (Australis UI)

Verze 0.0.8.1-signed.1-signed 23.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Internal cleanups to remove message in error console

Verze 0.0.7.1-signed.1-signed 23.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

The image attribute of a toolbar button preceeds the CSS settings in list-style-image. Some handling of restartless add-ons.

Verze 0.0.7beta2 18.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

The image attribute of a toolbar button precedes the CSS settings in list-style-image.

Verze 0.0.7beta1 18.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Some handling of restartless add-ons.

Verze 0.0.6.1-signed.1-signed 22.9 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

Determine addon names and add them to tooltip texts in dialog. The butons can be search for by addon names. Remove a bug if two buttons have the same title.

Verze 0.0.3.1-signed.1-signed 19.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 3.0 a novější

Added addon icon