Historie verzí doplňku Safe for Amoled

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.9.4 14.2 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 56.*, Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - *, Thunderbird 8.0 - 58.0

change code

Verze 0.9.1-let-fixed 14.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 49.0, Firefox 4.0 - 49.0, SeaMonkey 2.0 - 2.46, Thunderbird 8.0 - 49.0

css include in addon

Verze 0.4.1-signed 13.2 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 43.0, Firefox 4.0 - 43.0, SeaMonkey 2.0 - 2.39

add more options

Verze 0.3.1-signed 13.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0a1 - 25.0, Firefox 4.0 - 25.0, SeaMonkey 2.0 - 2.22

fix for android and firefox