Historie verzí doplňku Preserve Download Modification Timestamp

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2013.05.11.19b 27.2 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější, SeaMonkey 2.17 a novější

* Drop support for Firefox 19 and older.
* Drop support for SeaMonkey 2.16 and older.
* Add support for per-window peivate browsing changes in Firefox 20.
* Add support for X-Archive-Orig-Last-Modified (used on archive.org).
* Move to S4E build system. Support install.rdf localization.
* Added locales ja-JP
* Updated translations for: de, fr, pt-BR, sr, sv-SE, zh-CN

Verze 2011.03.21.22.1-signed.1-signed 25.4 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

* Added locales fr, zh-CN

Verze 2011.03.07.00.1-signed.1-signed 22.9 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější, SeaMonkey 2.0 - 2.1b3

* Added locales de, el, pt-BR, sr, sv-SE

Verze 2010.09.12.18.1-signed.1-signed 15.9 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější, SeaMonkey 2.0 - 2.1b2

* Handle when null request data is passed to the network state listener (see Known Issue #2).