Historie verzí doplňku Preserve Download Modification Timestamp

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2011.03.21.22.1-signed.1-signed 24.8 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.10a1

* Added locales fr, zh-CN

Verze 2011.03.07.00.1-signed.1-signed 22.4 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 4.0.*, SeaMonkey 2.0 - 2.1b3

* Added locales de, el, pt-BR, sr, sv-SE

Verze 2010.09.12.18.1-signed.1-signed 15.5 KiB Podporuje Firefox 3.5 - 4.0.*, SeaMonkey 2.0 - 2.1b2

* Handle when null request data is passed to the network state listener (see Known Issue #2).