Historie verzí doplňku Open Multiple Locations

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5.1-signed 8.2 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější, SeaMonkey 2.0 - 2.1b2pre

Added possibility to set delay between opening successive locations.

Verze 0.4.1.1-signed 8.2 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější, SeaMonkey 2.0 - 2.1b2pre