Historie verzí doplňku MathML-mml3ff

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.1-signed.1-signed 9.8 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.12 a novější

- upgrade to use the same source code as the (fully reviewed) add-on mathml-ctop 1.2

Verze 1.1.1-signed.1-signed 9.8 kB Podporuje Firefox 16.0 a novější, SeaMonkey 2.12 a novější