Historie verzí doplňku MathML-fonts

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1 860.0 kB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 40.0, Firefox 31.0 a novější, Mobilní 31.0 a novější, SeaMonkey 2.28 a novější, Thunderbird 31.0 a novější

- Upgrade Latin Modern Math to v1.959 to integrate the changes in the the HHEA and OS/2 tables (see http://www.gust.org.pl/gustnews/news02-05-10-2014en).

Verze 2.0 860.7 kB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 35.0, Firefox 31.0 a novější, Mobilní 31.0 a novější, SeaMonkey 2.28 a novější, Thunderbird 31.0 a novější

This version is requires Gecko ≥ 31. Older versions should keep version 1.1 of the add-on.

The set of fonts has been totally reorganized:

- replace MathJax fonts with (a tweaked version) of Latin Modern Math
- replace STIXGeneral fonts with XITS Math
- remove the Asana font

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/MathML_Project/Fonts for details on the new recommended fonts in Gecko ≥ 31.

Verze 1.1 1.5 MB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 30.*, Firefox 7.0 a novější, Mobilní 7.0 a novější, SeaMonkey 2.4 a novější, Thunderbird 7.0 a novější

- Add rules in @font-face to use local versions of the fonts when they are installed.
- Dot not remove the style sheet at application shutdown.

Verze 1.0 1.5 MB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 14.0a1, Firefox 7.0 a novější, SeaMonkey 2.4 a novější, Thunderbird 7.0 a novější