Historie verzí doplňku MathML-fonts

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.0 960.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 48.0 a novější

- Migrate to WebExtensions format.
- Upgrade math fonts from WOFF1 to WOFF2 format.
- Replace XITS Math with the new STIX Two Math font.

Verze 2.1.1-signed.1-signed 844.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 56.*, Firefox 31.0 - 56.*, SeaMonkey 2.28 - 2.47, Thunderbird 31.0 - 50.0

- Upgrade Latin Modern Math to v1.959 to integrate the changes in the the HHEA and OS/2 tables (see http://www.gust.org.pl/gustnews/news02-05-10-2014en).

Verze 2.0.1-signed.1-signed 844.7 KiB Podporuje Firefox pro Android 31.0 - 35.0, Firefox 31.0 - 35.0, SeaMonkey 2.28 - 2.32, Thunderbird 31.0 - 35.0

This version is requires Gecko ≥ 31. Older versions should keep version 1.1 of the add-on.

The set of fonts has been totally reorganized:

- replace MathJax fonts with (a tweaked version) of Latin Modern Math
- replace STIXGeneral fonts with XITS Math
- remove the Asana font

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/MathML_Project/Fonts for details on the new recommended fonts in Gecko ≥ 31.