Historie verzí doplňku Lightbird

11 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.7.1 974.4 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.54, Thunderbird 17.0 - 57.0

Added Convert to Event and Convert to Task buttons for Thunderbird
Enabled task filtering
Changed Go to Date shortcut to Alt+Up
Updated for SeaMonkey 2.48
Fixed command line window opening bug
Various menu fixes, especially on Mac

Verze 0.6.1 1014.5 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.52, Thunderbird 17.0 - 55.0

Fixed IMIP bar overlay (again!)
Fixed Events sidebar in SeaMonkey

Verze 0.6 1014.5 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.47, Thunderbird 17.0 - 50.0

Added command line options like in Sunbird:
Subscribe to remote calendar:
seamonkey -calendar -subscribe <URL>
thunderbird -calendar -subscribe <URL>
Open calendar with a specified date:
seamonkey -calendar -showdate <DATE>
thunderbird -calendar -showdate <DATE>
Fixed convert to event/task error
Rewritten skin in SASS, fixed many bugs with toolbar icons on all platforms

Verze 0.5.3 984.5 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.42, Thunderbird 17.0 - 45.0

Fixed various issues with toolbar icons

Verze 0.5.1 983.9 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.42, Thunderbird 17.0 - 45.0

Fixed toolbar icons on new Lightning versions;

Verze 0.5 277.3 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.39, Thunderbird 17.0 - 43.0

Added Events and Tasks sidebar panels for SeaMonkey;
Calendar notifications don't require opening Calendar window anymore;
Taskbar icon in SeaMonkey now shows missed notifications;
Toolbar button in Thunderbird now shows missed notifications;
Changed calendar mode switch shortcuts in SeaMonkey to avoid conflict with SeaMonkey component switching shortcuts;
Fixed toolbar style in Thunderbird;
Fixed offline indicator error in Thunderbird;
Fixed "Convert to" functions in Mail window.

Verze 0.4 248.8 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.39, Thunderbird 17.0 - 42.0

Improved event/task editing dialog on SeaMonkey;
Re-added possibility to convert mail messages to events or tasks;
Added toolbar button for Thunderbird;
-calendar startup option now works with Thunderbird;
Fixed online statusbar indicator error.

Verze 0.3.4 248.6 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.37, Thunderbird 17.0 - 40.0

Bumped SM and TB versions

Verze 0.3.3 248.6 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.30, Thunderbird 17.0 - 33.0

Updated for Lightning 3.3;
Fixed -calendar command line option.

Verze 0.3.1 239.3 KiB Podporuje SeaMonkey 2.14 - 2.27, Thunderbird 17.0 - 31.*

Fixed invitation bar in Messenger

Verze 0.3 238.7 KiB Podporuje SeaMonkey 2.17 - 2.23, Thunderbird 17.0 - 25.*

Added Thunderbird compatibility (experimental!).
Some changes for AMO.
Fixed some Mac-specific bugs.
Removed biff state on component bar icon, since it never worked properly anyway. I will restore it when it will be stable.