Historie verzí doplňku Lightbird

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.4 254.8 kB Podporuje SeaMonkey 2.14 a novější, Thunderbird 17.0 a novější

Improved event/task editing dialog on SeaMonkey;
Re-added possibility to convert mail messages to events or tasks;
Added toolbar button for Thunderbird;
-calendar startup option now works with Thunderbird;
Fixed online statusbar indicator error.

Verze 0.3.4 254.6 kB Podporuje SeaMonkey 2.14 a novější, Thunderbird 17.0 a novější

Bumped SM and TB versions

Verze 0.3.3 254.6 kB Podporuje SeaMonkey 2.14 a novější, Thunderbird 17.0 a novější

Updated for Lightning 3.3;
Fixed -calendar command line option.

Verze 0.3.1 245.0 kB Podporuje SeaMonkey 2.14 a novější, Thunderbird 17.0 a novější

Fixed invitation bar in Messenger

Verze 0.3 244.5 kB Podporuje SeaMonkey 2.17 a novější, Thunderbird 17.0 a novější

Added Thunderbird compatibility (experimental!).
Some changes for AMO.
Fixed some Mac-specific bugs.
Removed biff state on component bar icon, since it never worked properly anyway. I will restore it when it will be stable.

Verze 0.2 218.2 kB Podporuje SeaMonkey 2.17 a novější

0.2
Updated for SeaMonkey 2.22.
Because of technical reasons had to remove the option to re-enable Lightning MailNews UI. I will restore it if/when I will find a way to make it work again.
Changed File->New entries in Calendar to match SeaMonkey style.
Calendar item in taskbar and Window menu is now placed after ChatZilla.
Added window icons for Calendar window; added proper extension icons.

0.1.4
"Disable default Lightning UI" option now also disables scripts, so MailNews should start as quick as without Lightning.

0.1.3
Fixed global namespace pollution.
Fixed splitter look on Windows 7.

0.1.2
Fixed a regression caused by splitter id change.

0.1.1
Fixed look on Windows 7.

0.1
Initial release.