Historie verzí doplňku Latin Dictionary

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.41.20110603.1-typefix 298.6 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 55.*, SeaMonkey 2.0 - 2.46.*, Thunderbird 2.0 - 51.*

Verze 0.41.20110603 298.0 KiB Podporuje Firefox 10.0 - 43.0, SeaMonkey 2.0 - 2.39, Thunderbird 10.0 - 43.0

Updated dictionary. Bumped applications versions.

Verze 0.40.20110120 86.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 6.*, SeaMonkey 2.0 - 2.1b2, Thunderbird 2.0 - 3.3a3pre

Compatibility for Firefox 4.0

Verze 0.39.20100220 86.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.7a2pre, SeaMonkey 2.0 - 2.1a1pre, Thunderbird 2.0 - 3.2a1pre

Verze 0.38.20090630 86.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6a1pre, SeaMonkey 1.1 - 2.0b1, Thunderbird 2.0 - 3.0b3pre

Updatet to Firefoks 3.5.

Verze 0.37.20080612 86.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.1b3pre, SeaMonkey 1.1 - 2.0a3pre, Thunderbird 2.0 - 3.0b2pre

Compatibility to Firefox 3.0.*

Verze 0.36.20080317 86.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0b5pre, SeaMonkey 1.1 - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Compatibility to Firefox 3.0b5pre.

Verze 0.35.20070822 86.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a8, SeaMonkey 1.1 - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

In this version was removed only old files from content directory.