Historie verzí doplňku Keyword Search

15 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.6 54.7 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Adds support for %s substitution in they custom keyword URL.

Verze 1.1.5.1-signed 54.7 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fix bug where enter didn't work on the new tab page.

Verze 1.1.4.1-signed 54.6 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Verze 1.1.3.1-signed 54.5 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixes issues with search keywords.

Verze 1.1.2.1-signed 54.4 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fix issues running with Firefox 31.
Make graphics look better on about:home and new tab.

Verze 1.1.1.1-signed 54.2 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Adds Pale Moon Support.
Uses smaller icon on about:home

Verze 1.1.1-signed 54.2 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

All coexistence problems with Tab Mix Plus are resolved.
I've added the ability to set the context menu search engine separate from the rest.

Verze 1.0.8.2.1-signed 55.0 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Adds support for always using google.com.
Fixes some issues with the new tab and about:home pages.

Verze 1.0.8.1.1-signed 53.4 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Verze 1.0.8.1-signed 53.3 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Add support for settings the search engine on the Firefox 31 new tab page.

Verze 1.0.7.1-signed 52.9 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixes compatibility problem with Firefox 26 and about:home.

Verze 1.0.6.1-signed 52.8 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Adds support for SeaMonkey.
Fixes coexistence problems with Tab Mix Plus.
Fixes bug with using Google for about:home.
Firefox 24 compatibility.

In order to make Tab Mix Plus (and Alt+Enter) work, I had to revert a fix I did where sometimes the search would open in the wrong tab or window. If you prefer the old behavior, there is a checkbox in preferences to turn it on, but be aware it will break Tab Mix Plus.

Verze 1.0.5.1-signed 51.3 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější

Add support for setting the engine for about:home.
Add support for Google's Browse by Name
Add support for DuckDuckGo's I'm Feeling Ducky

Fixed a bug where the search would sometimes show in the wrong window or tab.
Fixed a bug where search engines with non Latin-1 characters couldn't be used.
Fixed a bug where disabling the add-on wouldn't disable the keyword search.

Verze 1.0.3.1-signed 49.5 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější

This version adds support for Google's "I'm Feeling Lucky"

Verze 1.0.2.1-signed 49.5 kB Podporuje Firefox 23.0 a novější