Historie verzí doplňku Keyword Search

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.7 52.9 KB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Fixes compatibility problem with Firefox 26 and about:home.

Verze 1.0.6 52.8 KB Podporuje Firefox 23.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Adds support for SeaMonkey.
Fixes coexistence problems with Tab Mix Plus.
Fixes bug with using Google for about:home.
Firefox 24 compatibility.

In order to make Tab Mix Plus (and Alt+Enter) work, I had to revert a fix I did where sometimes the search would open in the wrong tab or window. If you prefer the old behavior, there is a checkbox in preferences to turn it on, but be aware it will break Tab Mix Plus.

Verze 1.0.5 51.3 KB Podporuje Firefox 23.0 a novější

Add support for setting the engine for about:home.
Add support for Google's Browse by Name
Add support for DuckDuckGo's I'm Feeling Ducky

Fixed a bug where the search would sometimes show in the wrong window or tab.
Fixed a bug where search engines with non Latin-1 characters couldn't be used.
Fixed a bug where disabling the add-on wouldn't disable the keyword search.

Verze 1.0.3 49.5 KB Podporuje Firefox 23.0 a novější

This version adds support for Google's "I'm Feeling Lucky"

Verze 1.0.2 49.5 KB Podporuje Firefox 23.0 a novější