Historie verzí doplňku Icelandic Dictionary

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1-typefix 655.5 KiB

Verze 1.3 655.0 KiB

Verze 1.2 654.0 KiB

Verze 1.1 654.0 KiB

Firefox 3.0, thunderbird 3.0 and SeaMoneky compatability extended

Verze 1.0.1 654.0 KiB