Historie verzí doplňku Icelandic Dictionary

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1-typefix 655.5 KiB Podporuje Firefox 2.0 - *, SeaMonkey 1.1a - *, Thunderbird 2.0 - 52.0

Verze 1.3 655.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 46.0, SeaMonkey 1.1a - 2.42, Thunderbird 2.0 - 46.0

Verze 1.2 654.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1b3, Thunderbird 2.0 - 3.3a3pre

Verze 1.1 654.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*, SeaMonkey 1.1a - 2.0b1, Thunderbird 2.0 - 3.1a1pre

Firefox 3.0, thunderbird 3.0 and SeaMoneky compatability extended

Verze 1.0.1 654.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 2.0.0.*, Thunderbird 2.0 - 2.0.0.*