Historie verzí doplňku Gujarati Spell Checker (India)

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1-typefix 628.0 KiB

Verze 0.3 627.0 KiB

Added support for new versions of Mozilla applications

If you find a wrong word or some other error, please forward
to be fixed in next release.

Verze 0.1 629.0 KiB