Historie verzí doplňku FlashGot Mass Downloader

356 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5.6.1.1-signed 387.7 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.6.1
=====================================================
x [Media] Fixed regression in IFrames media detection
(thanks "user" for patch)
+ [Media] Fixed typo in Youtube module

Verze 1.5.6.1rc2 387.7 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.6.1
=====================================================
x [Media] Fixed regression in IFrames media detection
(thanks "user" for patch)
+ [Media] Fixed typo in Youtube module

v 1.5.6.1rc2
=====================================================
x [Media] Fixed regression in IFrames media detection
(thanks "user" for patch)

v 1.5.6.1rc1
=====================================================
+ [Media] Fixed typo in Youtube module

Verze 1.5.6.1-signed 387.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.6
=====================================================
+ [Media] Improved Youtube HD movies detection
(thanks "user" for patch)

Verze 1.5.6rc1 387.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.6rc1
=====================================================
+ [Media] Improved Youtube HD movies detection
(thanks "user" for patch)

Verze 1.5.5.99.1-signed 386.2 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.99
=====================================================
+ Xtreme Download Manager support

Verze 1.5.5.99rc1 386.2 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.99rc1
=====================================================
+ Xtreme Download Manager support

Verze 1.5.5.98.1-signed 383.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.98
=====================================================
+ Folx 3 support
x Fixed sandboxed Youtube signature decoding breaking
Flashblock
+ MultiGet download manager support
x Fixed pyLoad being automatically selected even if
not present
+ Updated imagebam.com direct download support

Verze 1.5.5.98rc2 383.8 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.98rc2
=====================================================
+ Folx 3 support
x Fixed sandboxed Youtube signature decoding breaking
Flashblock

v 1.5.5.98rc1
=====================================================
+ MultiGet download manager support
x Fixed pyLoad being automatically selected even if
not present
+ Updated imagebam.com direct download support

Verze 1.5.5.98rc1 384.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.98rc1
=====================================================
+ MultiGet download manager support
x Fixed pyLoad being automatically selected even if
not present
+ Updated imagebam.com direct download support

Verze 1.5.5.97.1-signed 384.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.97
=====================================================
x Fixed generic redirection resolution breaking
web.archive.org downloads (thanks msjs for report)
x Fixed generic redirection resolution exceptions not
working as intended (thanks barbaz for debugging)
x Updated uGet's display name to its currently
preferred capitalization
x [Built-in DM] Fixed file name sanitization bug (
thanks George Karas for reporting)

Verze 1.5.5.97rc2 384.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.97rc2
=====================================================
x Fixed generic redirection resolution breaking
web.archive.org downloads (thanks msjs for report)
x Fixed generic redirection resolution exceptions not
working as intended (thanks barbaz for debugging)
x Updated uGet's display name to its currently
preferred capitalization

v 1.5.5.97rc1
=====================================================
x [Built-in DM] Fixed file name sanitization bug (
thanks George Karas for reporting)

Verze 1.5.5.97rc1 384.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.97rc1
=====================================================
x [Built-in DM] Fixed file name sanitization bug (
thanks George Karas for reporting)

Verze 1.5.5.96.1-signed 384.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.96
=====================================================
+ [YouTube] New hd1440 DASH format detection (thanks
user and al_9x)
+ pyLoad support (thanks pgoeri for patch)
x Support for forced file names with uGet (thanks
Michael Tunnell for RFE)
x uGet support on Windows put on par with Linux

Verze 1.5.5.96rc3 384.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.96rc3
=====================================================
+ [YouTube] New hd1440 DASH format detection (thanks
user and al_9x)

v 1.5.5.96rc2
=====================================================
+ Included missing pieces of pyLoad support patch
(thanks pgoeri)

v 1.5.5.96rc1
=====================================================
+ pyLoad support (thanks pgoeri for patch)
x Support for forced file names with uGet (thanks
Michael Tunnell for RFE)
x uGet support on Windows put on par with Linux

Verze 1.5.5.96rc2 383.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.96rc2
=====================================================
+ Included missing pieces of pyLoad support patch
(thanks pgoeri)

v 1.5.5.96rc1
=====================================================
+ pyLoad support (thanks pgoeri for patch)
x Support for forced file names with uGet (thanks
Visuex for RFE)
x uGet support on Windows put on par with Linux

Verze 1.5.5.96rc1 383.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.96rc1
=====================================================
+ pyLoad support (thanks pgoeri for patch)
x Support for forced file names with uGet (thanks
Visuex for RFE)
x uGet support on Windows put on par with Linux

Verze 1.5.5.95.1-signed 382.3 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.95
=====================================================
+ [Media] Detection of Youtube's demuxed streams
(DASH, thanks user for patch)
x Fixed command line escaping issue on Windows,
thanks vipiish for patch

Verze 1.5.5.95rc1 382.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.95
=====================================================
+ [Media] Detection of Youtube's demuxed streams
(DASH, thanks user for patch)
x Fixed command line escaping issue on Windows,
thanks vipiish for patch

Verze 1.5.5.94.1-signed 381.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.94
=====================================================
+ [Media] Fixed regression breaking Youtube detection
on Firefox < 24
+ [Media] Support for some Youtube formats which had
been hidden in the "official" API (thanks "user")

v 1.5.5.93
=====================================================
+ [Media] Realmedia support
x [Media] Fixed Youtube's new AJAX navigation causing
FlashGot Media menu to accumulate entries
x [Media] Fixed icon installation regression
+ [Media] Australis-compatible icon installation
x Fixed folder selection intermittent failures on
non-Windows platforms (thanks Keba for reporting)

Verze 1.5.5.94rc2 381.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.94rc2
=====================================================
+ [Media] Fixed regression breaking Youtube detection
on Firefox < 24

v 1.5.5.94rc1
=====================================================
+ [Media] Support for some Youtube formats which had
been hidden in the "official" API (thanks "user")

Verze 1.5.5.94rc1 381.7 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.94rc1
=====================================================
+ [Media] Support for some Youtube formats which had
been hidden in the "official" API (thanks "user")

Verze 1.5.5.93rc3 380.1 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.93rc3
=====================================================
+ [Media] Realmedia support
x [Media] Fixed Youtube's new AJAX navigation causing
FlashGot Media menu to accumulate entries

v 1.5.5.93rc2
=====================================================
x [Media] Fixed icon installation regression
+ [Media] Australis-compatible icon installation


v 1.5.5.93rc1
=====================================================
x Fixed folder selection intermittent failures on
non-Windows platforms (thanks Keba for reporting)

Verze 1.5.5.93rc2 380.1 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.93rc2
=====================================================
x [Media] Fixed icon installation regression
+ [Media] Australis-compatible icon installation

v 1.5.5.93rc1
=====================================================
x Fixed folder selection intermittent failures on

Verze 1.5.5.93rc1 379.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.93rc1
=====================================================
x Fixed folder selection intermittent failures on
non-Windows platforms (thanks Keba for reporting)

Verze 1.5.5.92.1-signed 379.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.92
=====================================================
x Fixed regression: DTA not recognized anymore

Verze 1.5.5.92rc1 379.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

Verze 1.5.5.91.1-signed 379.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.91
=====================================================
x Fixed error in JSDownloadExtras.jsm (POST support
for new Nightly JS Downloads API)

v 1.5.5.9
=====================================================
x Fixed "FlashGot Media" command being shown even if
no media download was available
x Various minor bug fixes (thanks "user")
+ Asynchronous Youtube signature decoder sniffing
(thanks "user" for patch)
+ flashgot.media.autoCloseDocument about:config
preference controls whether the embedding page
should be closed as soon as a media download starts
(RFE by Ama97)
x [Locale] Updated fr (thanks Jack Black)
x Various bug fixes (thanks "user")
x Restored built-in download manager functionality in
Nightly, broken by the new JS Downloads API
x Cleaner DTA auto-detection
x Updated pl locale (thanks Teo)

Verze 1.5.5.91rc1 379.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.91rc1
=====================================================
x Fixed error in JSDownloadExtras.jsm (POST support
for new Nightly JS Downloads API)


v 1.5.5.9rc3
=====================================================
x Fixed "FlashGot Media" command being shown even if
no media download was available
x Various minor bug fixes (thanks "user")

v 1.5.5.9rc2
=====================================================
+ Asynchronous Youtube signature decoder sniffing
(thanks "user" for patch)
+ flashgot.media.autoCloseDocument about:config
preference controls whether the embedding page
should be closed as soon as a media download starts
(RFE by Ama97)
x [Locale] Updated fr (thanks Jack Black)
x Various bug fixes (thanks "user")

v 1.5.5.9rc1
=====================================================
x Restored built-in download manager functionality in
Nightly, broken by the new JS Downloads API
x Cleaner DTA auto-detection
x Updated pl locale (thanks Teo)

Verze 1.5.5.9rc3 379.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.9rc3
=====================================================
x Fixed "FlashGot Media" command being shown even if
no media download was available
x Various minor bug fixes (thanks "user")

v 1.5.5.9rc2
=====================================================
+ Asynchronous Youtube signature decoder sniffing
(thanks "user" for patch)
+ flashgot.media.autoCloseDocument about:config
preference controls whether the embedding page
should be closed as soon as a media download starts
(RFE by Ama97)
x [Locale] Updated fr (thanks Jack Black)
x Various bug fixes (thanks "user")

v 1.5.5.9rc1
=====================================================
x Restored built-in download manager functionality in
Nightly, broken by the new JS Downloads API
x Cleaner DTA auto-detection
x Updated pl locale (thanks Teo)

Verze 1.5.5.9rc2 379.7 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější, Thunderbird 2.0 a novější

v 1.5.5.9rc2
=====================================================
+ Asynchronous Youtube signature decoder sniffing
(thanks "user" for patch)
+ flashgot.media.autoCloseDocument about:config
preference controls whether the embedding page
should be closed as soon as a media download starts
(RFE by Ama97)
x [Locale] Updated fr (thanks Jack Black)
x Various bug fixes (thanks "user")

v 1.5.5.9rc1
=====================================================
x Restored built-in download manager functionality in
Nightly, broken by the new JS Downloads API
x Cleaner DTA auto-detection
x Updated pl locale (thanks Teo)