Historie verzí doplňku FireFTP

57 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.0.28 1.1 MB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

add diffie-hellman-group-exchange-sha256
fix sftp regression :-/

Verze 2.0.27 1.1 MB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

fix bug in SSL exception dialog
add hmac-sha2-256/512 support

Verze 2.0.26 1.0 MB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

fix deletion of files when file is invalid

Verze 2.0.25 1.0 MB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

add support for latest firefox, fixing removal of let-block feature

Verze 2.0.24.1-signed 868.1 kB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Re-enable tip jar

Verze 2.0.23.1-signed 868.0 kB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

fix blank password UI flow

Verze 2.0.22.1-signed 868.0 kB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

adds new kex policy
other minor bug fixes

Verze 2.0.21.1-signed 865.4 kB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Firefox 32 compatibility update

Verze 2.0.20.1-signed 870.3 kB Podporuje Firefox 32.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Firefox 32 compatibility update (not backwards-compatible with 31)

Verze 2.0.19.1-signed 870.6 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Translation updates

Verze 2.0.18.1-signed 870.2 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

various minor bug fixes/tweaks

Verze 2.0.17.1-signed 869.2 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Locale updates for Finnish and Czech.

Verze 2.0.16.1-signed 868.7 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

fix compatibility with Firefox 22

Verze 2.0.14.1-signed 868.5 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

fix compatibility with Firefox 22

Verze 2.0.13.1-signed 872.6 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

fix dragging of files on linux
fix compatibility with firefox v.20
add all locales to version of FireFTP on addons.mozilla.org

Verze 2.0.11.1-signed 342.7 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

fix bug with dragging files from outside of FireFTP

Verze 2.0.10.1-signed 342.7 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Fix bug with directories not working when cached

Verze 2.0.7.1-signed 341.0 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

Fixed regression of migration of some accounts from previous eval() method

Verze 2.0.6.1-signed 341.0 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

Fixed support for deleting files on OS/2 and SunOS
Fixed regression with navigating to directories via ftp:// links
Fixed regression of having missing directories when concurrent transfers enabled

Verze 2.0.5.1-signed 340.0 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

Added support for transferring files over 4GB (finally!)
Added ability for accounts to be bookmarkable
Added pkey to ssh:// url, e.g. ssh://blah@yourserver.com/#pkey=%2FUsers%2Fblahuser%2F.ssh%2Fid_rsa (2.0.5 feature)

Verze 2.0.4.1-signed 340.0 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

Improved trashing items on Linux
Fixed bug with permissions on Mac when remote editing with a custom program
Fixed edge case bug when editing file
Fixed saving passwords based on port #

Verze 2.0.1.1-signed 332.8 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

Allow terminal access when using SFTP
Fix DNS leaking when using proxies
Improved custom commands UI

Verze 2.0.1-signed 331.8 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

2.0 release: moving javascript SSH module from 'beta' to 'stable'
fixed some utf8 issues with SSH
fixed bug with not all passwords being exported

Verze 1.99.5.1-signed 330.8 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

fixed/improved resuming of files in SFTP mode
improved SFTP for better stability, support for timestamp syncing, UTF8 characters

Verze 1.99.4.1-signed 329.7 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

fixed handling of errors in SFTP to be handled more elegantly
fixed various other minor bugs

Verze 1.99.3.1-signed 327.7 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

fixed issue with more directory listings related to STAT command

Verze 1.99.2.1-signed 327.7 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

fixed issue with directory listing of some servers

Verze 1.99.1.1-signed 332.8 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

Verze 1.0.10 614.4 kB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6.*

- fix issue with extra carriage returns at buffer boundaries when in ASCII mode
- fix issue with damaged files if REST command fails

Verze 1.0.9 600.1 kB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6.*