Historie verzí doplňku Messenger for Facebook™

77 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 65.0.0 242.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 64.2.0 241.2 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 64.1.0 241.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 64.0.0 241.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 63.1 241.1 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 63.0 241.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 62.2 240.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 62.1 240.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 62.0 237.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 61.4 237.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 61.3 237.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 a novější, Firefox 42.0 a novější

Verze 55.1 53.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - *

Verze 55.0 53.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - *

Verze 54.0 53.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 56.0, SeaMonkey 2.0 - 2.53

Verze 53.0 53.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - *

Verze 52.1 53.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.*, SeaMonkey 2.0 - 2.42

Verze 52.0 54.1 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 55.0, SeaMonkey 2.0 - 2.52

Verze 51.1 54.1 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 55.0, SeaMonkey 2.0 - 2.52

Verze 50.2 54.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 54.0, SeaMonkey 2.0 - 2.51

Verze 50.1 53.9 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 54.0, SeaMonkey 2.0 - 2.51

Verze 50.0 54.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 53.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 49.4 54.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 49.3 54.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 49.2 54.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 49.1 54.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 49.0 54.3 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 48.3 54.7 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 48.2 54.7 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0 - 2.49

Verze 48.1 54.7 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 51.0, SeaMonkey 2.0 - 2.48

Verze 48.0 52.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 51.0, SeaMonkey 2.0 - 2.48