Historie verzí doplňku Download Flash and Video

95 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.06 610.9 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed an issue with YouTube (some videos were not detected due to a change on YouTube)

Verze 2.05 596.0 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) New option - "Suggest alternative file names when downloading" - as it worked in the old versions; also works with "DownThemAll!" .
(*) Bug fixes - "Show/Unshow Flash/Video file results" - now works!
(*) Private browsing now works fine - downloaded videos in Private browsing will not show in Downloads History.
(*) Improved video detection.

Verze 2.03 610.3 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Bug fixes:
(*) Fixed "dailymotion.com".
(*) Fixed the invalid ("undefined") characters issue when trying to save a file.
(*) Other small fixes.

Verze 2.02 600.7 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed video / flash files detection issue that came about in version 2.0.

Verze 2.01 599.1 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Important fix - opening links in a new tab didn't work on occasions.

Verze 2.0 594.3 KiB Podporuje Firefox 38.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

A NEW version - 2.0 !
Add-on rewritten from scratch!
New UI and improved performance!

(*) YouTube video detection has been improved and works much better now.
(*) All new UI which also supports High DPI displays.
(*) Supports Firefox Multi-process technology.

Enjoy!

Verze 1.86 110.7 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Updated locales (language translations).

Verze 1.85 110.6 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Code optimization

Verze 1.84 111.5 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Code optimization

Verze 1.83 114.9 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Removed unnecessary code.

Verze 1.82 125.5 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed YouTube - Now available for download again.

Verze 1.81 117.7 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Fixed a bug with Firefox 45.* that caused the Add-on to stop functioning.
Fixed the icon display when videos are available for download.

Verze 1.80 115.8 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

Fixed dailymotion.com video detection

Verze 1.79 115.9 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed dailymotion issues again.
(*) Code cleanup.

Verze 1.78 116.4 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed a bug with "DownThemAll" that caused videos not to start downloading.

Verze 1.77 116.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed dailymotion.com video detection.

Verze 1.76 116.4 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Metacafe videos can now be downloaded again.

Verze 1.75 116.3 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed the buttons in the options window.

Verze 1.74 117.8 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Some code adjustments

Verze 1.73 117.9 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Improved flash/video detection.

Verze 1.72.1-signed 117.5 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed video detection issues

Verze 1.71.1-signed 117.8 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed Flash detection.

Verze 1.70.1-signed 117.4 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed an issue with the downloads folder path.
(*) Removed unnecessary code.

Verze 1.69.1-signed 117.7 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Minor changes

Verze 1.68.1-signed 115.7 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed a problem in Firefox 26 and above - where downloads didn't show their progress while downloading.

Verze 1.67.1-signed 115.6 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Small fixes.

Verze 1.66.1-signed 115.4 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Fixed an important bug with YouTube

Verze 1.65.1-signed 115.4 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Improved YouTube video detection

Verze 1.64.1-signed 116.9 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Improved YouTube recognition code.

Verze 1.63.1-signed 114.3 KiB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější

(*) Minor bug fixes