Historie verzí doplňku Debugger Server Enabler

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0 2.6 KiB Podporuje SeaMonkey 2.10a1 - 2.33.*

This version also manages the devtools.debugger.remote-enabled preference for you. If you set the preference to false either via about:config or when declining a remote debugging session then the add-on will automatically disable itself for you.