Historie verzí doplňku Debugger Server Enabler

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0 2.7 kB Podporuje SeaMonkey 2.10a1 a novější

This version also manages the devtools.debugger.remote-enabled preference for you. If you set the preference to false either via about:config or when declining a remote debugging session then the add-on will automatically disable itself for you.

Verze 0.1 2.1 kB Podporuje SeaMonkey 2.10a1 a novější

Known issue with this version: you need to toggle the devtools.debugger.remote-enabled preference to true in about:config before installing/enabling the extension.