Historie verzí doplňku Croatian Dictionary (Hrvatski Rjecnik)

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3 222.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - *, Firefox 1.0 - *, SeaMonkey 1.0 - *, Thunderbird 1.0 - 56.0

Verze 1.2 220.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - *, Firefox 1.0 - *, SeaMonkey 1.0 - *, Thunderbird 1.0 - 55.0

Verze 1.1 585.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - *, Firefox 1.0 - *, SeaMonkey 1.0 - 2.46, Thunderbird 1.0 - 49.0

- Ažurirana rječnička baza;
- Ažurirane inačice podržanih aplikacija.

Dodatne informacije o rječničkoj bazi dostupne su na internetskim stranicama: https://github.com/Kruno-S/hr_HR-dictionary-for-hunspell

Verze 1.0.9 723.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 11.0 - 26.0, Firefox 1.0 - 45.*, SeaMonkey 1.0 - 2.23, Thunderbird 1.0 - 26.0

Mozilla Firefox for Android and Firefox Mobile are now supported.

Verze 1.0.8 736.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 26.0, SeaMonkey 1.1a - 2.23, Thunderbird 2.0 - 26.0

Minor update to support current and upcoming Firefox, Thunderbird and SeaMonkey releases.