Historie verzí doplňku Addons Recent Updates

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.6 4.3 kB Podporuje Firefox 7.0 a novější, SeaMonkey 2.4 a novější, Thunderbird 7.0 a novější

+ Added UI for extensions.addonsRecentUpdates.days preference (#2)
- Dropped support for Gecko < 7.0 (due to not supported inline options)

Verze 0.1.5 3.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

* Improved compatibility with other extensions (#1)

Verze 0.1.4 3.0 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.1 a novější, Thunderbird 5.0 a novější

First public release