Historie verzí doplňku Addons Recent Updates

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.8 8.6 KiB Podporuje Firefox 7.0 - 56.*, SeaMonkey 2.4 - 2.52a1, Thunderbird 7.0 - 55.0a1

[x] Fixed compatibility with Firefox 55+ (SyntaxError: missing ; before statement) (#5).

Verze 0.1.7 4.3 KiB Podporuje Firefox 7.0 - 54.*, SeaMonkey 2.4 - 2.44a1, Thunderbird 7.0 - 47.0a1

[x] Fixed compatibility with Firefox 47+ (bug 1090880, #3).

Verze 0.1.6.1-signed 4.2 KiB Podporuje Firefox 7.0 - 44.*, SeaMonkey 2.4 - 2.32a1, Thunderbird 7.0 - 35.0a1

+ Added UI for extensions.addonsRecentUpdates.days preference (#2)
- Dropped support for Gecko < 7.0 (due to not supported inline options)

Verze 0.1.5.1-signed 3.1 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 23.0a1, SeaMonkey 2.1 - 2.20a1, Thunderbird 5.0 - 23.0a1

* Improved compatibility with other extensions (#1)

Verze 0.1.4.1-signed 2.9 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 20.*, SeaMonkey 2.1 - 2.17a1, Thunderbird 5.0 - 20.0a1

First public release