Ikona doplňku Filter_Copy

Filter_Copy 0.2 Vyžaduje restart

od tk_i

フィルタの条件を追加しようとしたときに既存の条件をコピーができないと不便だったので
コピーボタンを追加するアドオンです。

Tento doplněk byl vývojářem označen jako experimentální