Historie verzí doplňku InstaFox

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3 11.0 KiB Podporuje Mobilní 1.0 - 4.0b3

Moved icon to right hand side toolbar.