pcvogel

O mně

Informace o vývojáři
Jméno pcvogel
Domovská stránka http://vogel.at.webry.info/
Zaregistrován(a) od April 24, 2013
Počet vyvíjených doplňků 2 doplňky
Průměrné hodnocení doplňků vývojáře Nehodnoceno

Doplňky, které jsem vytvořil(a)

Lookupper

マウスオーバされた英単語の日本語訳を表示するアドオンです。
日本語訳の表示先はポップアップとサイドバーが選択出来ます。
マウスオーバされた単語だけでなく、前後の単語も含めて辞書検索を行う為、熟語の訳も可能です。
また、辞書に無い単語は原形を推測して再検索します。
別途、テキスト形式の辞書ファイルが必要です。

Nehodnoceno
155 uživatelů

グーグルマップ高速道路緑化計画

グーグルマップの高速道路の色をオレンジから緑に変更します

Nehodnoceno
80 uživatelů

Mé recenze

Dosud zde nejsou žádné recenze.