Nahlásit uživatele HootSuite - Social Media Dashboard

  1. Popište prosím, proč chcete tohoto uživatele nahlásit (spam, pohoršující fotka apod.).