Historie verzí doplňku Blog Better! - Writing Helper by Zemanta

23 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.2 67.6 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.6 a novější

Verze 1.1.1-signed 61.4 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.6 a novější

This is a compatibility release, fixing loading of Zemanta Editorial Assistant on latest Firefox.

Verze 1.0.1.1-signed 61.1 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, SeaMonkey 2.6 a novější

Update for Firefox 20.0 compatibility

Verze 1.0.1-signed 63.5 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější, SeaMonkey 2.6 a novější

- Support for webmail (Gmail, etc) has been removed
- New Support Forums entries in Tools->Zemanta and the location bar icon
- New larger icons for Add-ons Manager
- Support for new app Seamonkey 2.6 and later
- Dropped support for Firefox 3.5

Verze 0.8.6.1-signed 74.8 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

- fixed some awesome-bar icon issues
- bumped versions

Verze 0.8.3.1-signed 70.7 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Fixed an issue with preferences.

Verze 0.8.2 48.1 kB Podporuje Firefox 3.5 - 4.0b12

Fixed an issue with loading preferences.

Verze 0.8.1 48.1 kB Podporuje Firefox 3.5 - 4.0b10, Mobilní 1.0b1 - 1.1.*, Thunderbird 3.0 - 3.0.*

Verze 0.8 47.1 kB Podporuje Firefox 3.5 - 4.0b9pre, Mobilní 1.0b1 - 1.1.*, Thunderbird 3.0 - 3.0.*

Added support for Firefox 4

Verze 0.7.1 47.1 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6.*, Mobilní 1.0b1 - 1.1a1, Thunderbird 2.0 - 3.0.*

Enabling Thunderbird support.
Fixed installation/upgrade problems with Firefox on Ubuntu.

Verze 0.6.4 49.2 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6.*, Mobilní 1.0b1 - 1.0.*

Fixed issue with opening uninstall survey

Verze 0.6.3 49.2 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6.*, Mobilní 1.0b1 - 1.0.*

Now works on Firefox Mobile!
Added functionality to enable/disable Zemanta for blogs and Zemanta for email.

Verze 0.6.2 46.1 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6.*

Speed up release, fixed bug in FF 2.0

Verze 0.6 46.1 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*

Improved security on email platforms (GMail, Yahoo! Mail) - all calls now go to HTTPS.

Verze 0.5.8 45.1 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*

Performance Enhancements

Verze 0.5.7 45.1 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*

- added an uninstall page
- added a welcome page on update

Verze 0.5.4 36.9 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.5.*

Support for Zemanta API on SSL.

Verze 0.5.3 36.9 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.1b2

Added support for Zemanta API on SSL

Verze 0.5.1 36.9 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.1b2

Support for Firefox 3.1

Verze 0.5.0 35.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

Minor updates.

Verze 0.2.7 32.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

CrunchBase integration
Amazon Enhancements
Amazon book cover suggestion

Verze 0.2.6 33.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

Fixed clash between Zemanta extension and blogging plugins.

Verze 0.2.5 33.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0.*

First release on AMO.