Historie verzí doplňku YouView

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.1-signed.1-signed 196.3 kB Podporuje Firefox 5.0 a novější

Updated the responsiveness of the UI and cleaned up the code.

Verze 1.0.1-signed.1-signed 197.5 kB Podporuje Firefox 0.3 a novější