Historie verzí doplňku YouTube Unblocker

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6.17 221.3 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Verze 0.4.4.1-signed 4.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 0.4.1.1-signed 4.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 0.4.0.1-signed 5.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 0.3.0.1-signed 4.4 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Verze 0.2.0.1-signed 4.1 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější