Historie verzí doplňku Youtube To MP3 PRO

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.40.rev44.1 171.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Repacked with the SDK version 1.14

Verze 1.40.rev44 157.2 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Works with new youtube design

Verze 1.31 150.3 kB Podporuje Firefox 15.0 a novější

Verze 1.12 136.2 kB Podporuje Firefox 13.0 a novější