Historie verzí doplňku ALLYouTubeDownloader

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.5.1-signed 14.8 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější, SeaMonkey 2.11 a novější

Fixed button appearance on YT - sometimes button didn't shown.
Dropped support of old versions of Firefox and SeaMonkey.

Verze 0.8.4.1-signed 14.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0a1 a novější

Changed min version of ALLYouTubeDownloader application to 2.3.
Added notification to update browser on very old browser versions.
Added notification on YouTube site code change whet it makes unable for addon to add it's button.

Verze 0.8.3.1-signed 13.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0a1 a novější

Small fix - button appears again

Verze 0.8.2.1-signed 13.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0a1 a novější

Changes:
Version 0.8.2
  • Small bugfix;

  • Version 0.8.1
  • Small fix (bug 608628);

  • Version 0.8.0
  • Addon name changed to "ALLYouTubeDownloader" to match to corresponding application which also changed it's name (All Youtube Downloader - former Youtube to ALLPlayer);
  • old Youtube to ALLPlayer application handling dropped (versions below 2.0 not handled);
  • now addon is localized to Polish and English (more to come);
  • fixed button appearance to match other buttons on youtube;
  • fixed addon submenu created in new Firefox app button menu;
  • Verze 0.7.0.1-signed 11.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0a1 a novější

    Changelog:
    Version 0.7.0
    - fixed bug 608628;
    - fixed gBrowser bug;
    - more accurate alerts;
    Version 0.7
    - added "Download from YouTube" to addon menu in Tools menu and App Button menu;
    - compatibility fix;
    - few small fixes.
    Version 0.6.4.1
    - Small button fix.
    Version 0.6
    - initial version.

    Verze 0.6.4.1.1-signed 9.2 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější, SeaMonkey 2.0a1 a novější

    Small button fix.

    Verze 0.6 7.2 kB Podporuje Firefox 1.5 - 3.6.*, SeaMonkey 2.0a1 - 2.0.*

    Update:
    From version 0.6.4.1 addon is compatible with Firefox 4 and SeaMonkey 2.1