Historie verzí doplňku YouTube video quality manager

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.1-signed.1-signed 14.2 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 56.*

Firefox 10 updates.

Verze 1.1.1-signed.1-signed 9.8 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 10.*

fixed a major bug: quality was not set for tabs that were not active.