Historie verzí doplňku YouTube video quality manager

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 9.2 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Firefox 10 updates.

Verze 1.1 5.1 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

fixed a major bug: quality was not set for tabs that were not active.