Historie verzí doplňku YouTube High Definition

115 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 31.5.1-signed 93.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Support for Recent YouTube Changes

Verze 31.4.1-signed 93.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Support for Recent YouTube Changes

Verze 31.2.1-signed 93.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Auto Play Support and Auto Play Bug Fix

Verze 31.0.1-signed 93.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Auto Play Support

Verze 30.2.1-signed 92.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Annotations Off Support

Verze 30.0.1-signed 90.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Localization Support

Verze 9.4.1-signed 90.5 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Localization Support

Verze 9.3.1-signed 90.3 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Bootstrap Support

Verze 9.2.1-signed 61.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Support for recent YouTube changes

Verze 9.0.1-signed 60.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

4K Support

Verze 8.8.1-signed 60.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

SeaMonkey Support

Verze 8.4.1-signed 60.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Support for Recent YouTube Changes

Verze 8.2.1-signed 60.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Firefox Electrolysis Support

Verze 8.1.1-signed 59.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Facebook Support

Verze 8.0.1-signed 58.4 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Embedded Video Support

Verze 7.8.1-signed 61.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Full Page Support

Verze 7.7.1-signed 61.8 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

1440p and Tiny Support

Verze 7.6.1-signed 61.7 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Support for recent YouTube updates

Verze 7.5.1-signed 61.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Flashblock Support

Verze 7.4.1-signed 61.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Support for recent YouTube changes

Verze 7.3.1-signed 61.6 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Verze 7.0.1-signed 60.9 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Reddit Support

Verze 6.8.1-signed 50.5 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Embedded Video Support

Verze 6.7.1-signed 45.5 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Localisation Update

Verze 6.6.1-signed 44.2 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

New Youtube Interface Support

Verze 6.5.1-signed 44.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Options Panel Removal

Verze 6.4.1-signed 44.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Add-on Bar Option Removal

Verze 6.3.1-signed 44.1 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Warning Support

Verze 6.2.1-signed 44.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

FlashBlock Support

Verze 6.1.1-signed 44.0 kB Podporuje Firefox 3.0 a novější, SeaMonkey 2.0 a novější

Switch Delay Bug Fix