Historie verzí doplňku YouTube Approval Rating

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1.1-signed.1-signed 14.3 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 39.*

Minor adjustments to selections.

Verze 0.3.0.1-signed.1-signed 14.3 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 32.*

Added reload button for incorrect counts.

Verze 0.2.1.1-signed.1-signed 13.7 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 30.0

Will work on videos after login now.

Verze 0.2.0.1-signed.1-signed 13.7 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 30.0

Upgraded to Add-on SDK 1.16
Minor adjustment to HTML

Verze 0.1.1.1-signed.1-signed 196.6 KiB Podporuje Firefox 19.0 - 30.*