Historie verzí doplňku YouTube Approval Rating

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.0 10.3 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Added reload button for incorrect counts.

Verze 0.2.1 9.8 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Will work on videos after login now.

Verze 0.2.0 9.7 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Upgraded to Add-on SDK 1.16
Minor adjustment to HTML

Verze 0.1.1 192.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější