Historie verzí doplňku WordPress Version Check

11 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.10 17.9 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Updated for WordPress 3.9.

Verze 1.0.9 17.9 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Updated for WordPress 3.8.2.

Verze 1.0.8 17.9 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Added Dutch, French, and German localizations.

Verze 1.0.7 16.2 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Updated for WordPress 3.8.1.

Verze 1.0.6 16.2 kB Podporuje Firefox 24.0 a novější

Updated for WordPress 3.8.

Verze 1.0.5 202.2 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Updated for WordPress 3.7.1.

Verze 1.0.4 202.2 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Updated for WordPress 3.7.

Verze 1.0.3 202.1 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Updated for WordPress 3.6.1.

Verze 1.0.2 202.1 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Improved handling of when to show icon indicating WordPress is in use.
Updated for WordPress 3.6.0.
Improved WordPress and version detection.

Verze 1.0.1 202.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Updated for WordPress 3.5.2.

Verze 1.0 201.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější