Historie verzí doplňku Wikimedia Input Tools

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.4.1-signed.1-signed 702.7 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější