Historie verzí doplňku Who stole my pictures?

41 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.46 52.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 52.0 a novější, Firefox 52.0 a novější

Verze 0.45 52.8 KiB Podporuje Firefox 52.0 a novější

Search images by selected text

Verze 0.42 51.4 KiB Podporuje Firefox pro Android 52.0 a novější, Firefox 52.0 a novější

Minor fix

Verze 0.41 51.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 52.0 a novější, Firefox 52.0 a novější

Now we can search with local files from your computer (Again)

Verze 0.40 32.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 52.0 a novější, Firefox 52.0 a novější

1. Support for Firefox Quantum support
2. Search image copies in Bing

Verze 0.30 23.3 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 56.*

Firefox 54 bugfix

Verze 0.29 23.3 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 54.*

Verze 0.28 23.3 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 52.*

Minor fix

Verze 0.27 23.3 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 50.*

Search on Tineye.com fixed

Verze 0.26 23.2 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 51.*

Minor fixes

Verze 0.25 23.2 KiB Podporuje Firefox 17.0 - 50.*

The choice of a regional domain for Yandex search

Verze 0.24 22.9 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 50.*

Fix for the new vk.com design

Verze 0.23 23.2 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 50.*

Now we restartless

Verze 0.22 22.9 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 50.*

Support for Baidu.com image search (disabled by default, check options)

Verze 0.21 21.8 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 49.*

Support for Multi-Process Firefox

Verze 0.20 21.8 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 49.*

Minor fixes in upload functions

Verze 0.19 21.7 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 47.*

Minor fixes

Verze 0.18 22.0 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 47.*

Quick bugfix for version 0.17

Verze 0.16 20.9 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 47.*

Support for new.vk.com

Verze 0.15 15.3 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 49.*

Support for images protected by Lightbox and PrettyPhoto scripts

Verze 0.14 15.4 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 43.*

Experimental support for protected images on Instagram, Flickr, Tumblr (turn on in options)

Verze 0.13 15.0 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 45.*

Experimental support for protected images on Instagram (turn on in options)

Verze 0.12 14.7 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 42.*

Minor fixes in google image search

Verze 0.11 14.7 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 42.*

Minor fixes

Verze 0.10 14.7 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 42.*

Minor fixes

Verze 0.9 14.7 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 41.*

Fixed bugs

Verze 0.8 14.6 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 39.*

Verze 0.7.0.1-signed 14.0 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 37.*

Bing.com image search removed

Verze 0.6.0.1-signed 14.8 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 39.*

VK.com image search (only on VK.com)

Verze 0.5.0.1-signed 14.1 KiB Podporuje Firefox 16.0 - 37.*

Fix for Yandex image search