Historie verzí doplňku Vista Nature

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 532.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.0.*

Forward button is now dark grey. All the "over" buttons are shinier than the 1.0 version.