AMO získává nový vzhled. Chcete se na něj podívat?

Navštivte novou stránku

Zavřít

Historie verzí doplňku Vista-aero

32 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 3.0.0.91 1.1 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 56.*

fix bugs .
Update for ubuntu 10.04

Verze 3.0.0.90 1.1 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.7a1pre

disable ctrl-tab.

Verze 3.0.0.88 1.1 MiB Podporuje Firefox 3.6 - 3.7a1pre

update for persona of Firefox 3.6
You doesn't need to install any version persona.

update for CtrlTab .
When you click showcase button ,then you can see the panel of AllTabs

this version for Firefox 3.6 only.

Verze 3.0.0.87 1.1 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.7a1pre

update for mac ,Linux
update for Firefox 3.6,3.7 a1
update for glasser.
fix bugs.

update Google dictionary .
you can hold the key of ctrl ,and move mouse to search menu image,
then the Dictionary window showed.

you can disable the search menu.
click tools on the end of tabbar ,Disable Accelator.

Verze 3.0.0.75 1.0 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6b1pre

fix some bugs.
add a search menu and Google Dictionary.

Verze 3.0.0.62 1.0 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6b1pre

Update for Tmp.

Verze 3.0.0.61 1.0 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6b1pre

update for other addons

Verze 3.0.0.56 1.0 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6a1pre

update searchbar

fix bug.

Verze 3.0.0.52 1.0 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6a1pre

update searchbar

Verze 3.0.0.51 1.0 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.6a1pre


Update for TMP
Update for TMLite
Update for Tree Style Tab.
update for split brower .

fix bugs.

Only for FF 3.5.

Verze 3.0.0.48 1.0 MiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6a1pre

Update for TMP.

Verze 3.0.0.34 997.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6a1pre

fix bug.

Verze 3.0.0.33 997.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6a1pre

fix bugs.

Verze 3.0.0.29 997.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6a1pre

fix bug.

If you want to report a bug ,you can send me a e-mail.

and you can write your Os ,and the Language of firefox .

Verze 3.0.0.25 996.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.6a1pre

Update for mac
update tab bar
update Status bur.
fix bug.

Verze 3.0.0.17 994.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.5b4pre

Update for "Personas for Firefox"

Update tabbar ,float sidebar. and others.

Verze 3.0.0.10 993.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.5b4pre

update tabbar

We can disable color tab of Vista-aero
By click option at the end of the tabbar ,disable useColorTab.

Verze 3.0.0.8 961.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.5b4pre

update back-button and forward-button for mac

Verze 3.0.0.7 961.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.5b4pre

Verze 2.0.0.62 1.9 MiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.0.*

Fix bugs.

Verze 2.0.0.46 1.8 MiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.0.*

Fix bugs

Verze 2.0.0.38 1.8 MiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.0.*

Update tabbar for the German language .

Verze 2.0.0.37 1.8 MiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.0.*

For fission.
update status bar.

Verze 2.0.0.36 1.8 MiB Podporuje Firefox 3.0 - 3.0.*

for firefox 3.0!

Verze 2.0.0.11 1.5 MiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0b1

update for Linux.
update the form background color.

Verze 2.0.0.10 1.5 MiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0b1

fix bugs.
support fission.

Verze 2.0.0.9 1.6 MiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a9

A full new version! :)
new tool bar .
new search bar.
new tabbar .
new status bar.
support Black /Blue / GreenBlue /Red /Orange/Pink /white Tool box background .
support Vista basic Style.

Verze 2.0.0.8 932.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a8

update tab close button.
fix bug.

Verze 2.0.0.7 932.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a7

Update for TMP
Update for FoxyTunes
Update sidebar ,
Update Button ,MenuList,CheckBox,add-ones icon

Verze 2.0.0.0 920.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a7

Update side bar / tab box /tree box / net error page .
update for TMP
fix bugs.