Cho ai cần cài trên bản Portable Ohodnoceno 5 z 5 hvězdiček

Tiếng Việt (VN) Language Pack 3.6: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/84469/
Cho ai cần cài trên bản Portable