Historie verzí doplňku Validator

7 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.6.5 18.0 KiB Podporuje Firefox 3.1a1pre a novější

This version re-enables filtering of the most common error types.

Verze 0.0.6.4 16.9 KiB Podporuje Firefox 3.1a1pre a novější

The validation webservice from w3.org has changed.
This version uses the new JSON style validation service on validator.nu

Your html source is posted to https://validator.nu/

Unfortunately the new service does not return error codes like it did before so the filtering of certain error types has been disabled.

Verze 0.0.6.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 3.1a1pre a novější

Fixed Cc error

Verze 0.0.5.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 3.1a1pre a novější

Fixed Firefox 6 and Firefox 7 compatibility issue.

Verze 0.0.4.1-signed 12.0 KiB Podporuje Firefox 3.1a1pre a novější

Added configurable validation server.
You can edit it by typing "about:config" in Firefox's address bar, then search for extensions.validator.address and edit as you wish.
Note that validator.w3.org is always used as a failover.

Verze 0.0.3 12.0 KiB Podporuje Firefox 3.1a1pre - 3.7a1pre

When there are no validation errors, validator now displays a big green checkmark image.

Verze 0.0.2 10.0 KiB Podporuje Firefox 3.1a1pre - 3.7a1pre

This version validates on http://validator.spaghetticoder.org/ in stead of validator.w3.org for increased speed.