Historie verzí doplňku Uzbek Spell Checker (Uzbekistan)

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1-typefix 239.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 55.*, SeaMonkey 1.1 - 2.1a3, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*

Verze 0.3 239.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 45.*, SeaMonkey 1.1 - 2.30, Thunderbird 2.0a1 - 33.0