Historie verzí doplňku URL Logger

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.2 11.6 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 56.*

Fixed bug that broke logging of active tab and all tabs in newer firefox versions.

Added log formating functionallity as requested by vixensjlin and nico100.

Removed toolbar button.

Verze 1.0.3.1-signed 9.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 26.*

Last version broke logging of active tab due to missed invalid reference to some IO-defines removed from version 1.0.1 to 1.0.2. This version fixes that.

Verze 1.0.2.1-signed 9.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 12.*

Changed file dialog from "open" to "save"

Verze 1.0.1.1-signed 10.0 KiB Podporuje Firefox 4.0 - 12.*

Fully localized