Historie verzí doplňku URL Logger

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.2 11.9 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Fixed bug that broke logging of active tab and all tabs in newer firefox versions.

Added log formating functionallity as requested by vixensjlin and nico100.

Removed toolbar button.

Verze 1.0.3.1-signed 9.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Last version broke logging of active tab due to missed invalid reference to some IO-defines removed from version 1.0.1 to 1.0.2. This version fixes that.

Verze 1.0.2.1-signed 9.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Changed file dialog from "open" to "save"

Verze 1.0.1.1-signed 10.2 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější

Fully localized