Historie verzí doplňku Upper Sorbian spelling dictionary

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.0.20060327.3.1-typefix 168.5 KiB Podporuje Firefox 2.0b1 - 55.*, SeaMonkey 1.1a - 2.0.*, Thunderbird 2.0a1 - 3.1.*

Verze 0.0.20060327.3 168.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 44.*, SeaMonkey 1.1 - 2.10a1, Thunderbird 2.0 - 14.*

* add changelog (inside the .xpi)
* support Firefox 4

Verze 0.0.20060327.2 168.0 KiB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0b6, SeaMonkey 1.1 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

* add documentation (inside the .xpi)