Historie verzí doplňku Unsorted Bookmarks Toolbar Button

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.3.1-signed.1-signed 112.6 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

1. Toolbar button wrong orientation in Linux fixed

Verze 0.1.2.1-signed.1-signed 112.6 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 0.1.1.1-signed.1-signed 112.6 KiB Podporuje Firefox 14.0 a novější